SMOG STOP

Dofinansowanie niskiej emisji przez WFOŚIGW w Katowicach dla województwa śląskiego. Wnioski o dofinansowanie należy składać od 15.05-26.05.2017
Dofinansowanie to 25% inwestycji do kwoty 4500zł dla kotłów z podajnikiem klasy 5.


Program niskiej emisji